1. otužilecká ScioŠkola

Učíme, jak vzít zodpovědnost za svou budoucnost do vlastních rukou

Společně s našimi studenty tvoříme školu, která připravuje na budoucí výzvy. Pomáháme poznat vlastní silné i slabé stránky, učíme pracovat v týmu, plánovat projekty a rozvrhnout si čas. A především vedeme k zodpovědnosti – za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět.

AKTUÁLNĚ
01. 06. 2023 | Díl 6. Speciál: Po přijímačkách - 1.6.2023. To je náš video newsletter, který vychází každý... Více Díl 6. Speciál: Po přijímačkách - 1.6.2023
29. 05. 2023 | Výsledky přijímacích zkoušek . Předchozí dva ročníky byly v přijímačkách velmi úspěšné a ten... Více Výsledky přijímacích zkoušek
29. 05. 2023 | Příměstský tábor. Průvodkyně připravily na léto pro děti příměstský tábor ve dvou termínec... Více Příměstský tábor

Rozvíjíme dovednosti, které pomohou obstát v budoucnosti

Svět se mění stále rychleji a místo kumulace znalostí je čím dál důležitější umět reagovat na změny. Chceme, aby si budoucí generace odnesly ze školy dovednosti, které jim umožní vyrovnat se s tím, co budoucnost přinese. Aby zvládly odolat neznámým hrozbám i využít nové příležitosti.

Podporujeme vnitřní motivaci k učení a poznávání

Chuť poznávat máme všichni vrozenou a na Scio školách vytváříme příležitosti pro její rozvoj. Dáváme dětem a studentům možnost ovlivňovat, co, kdy a jak se budou učit. Motivujeme k dosažení cíle, ale necháváme na každém, jakou cestou se k němu vydá.

Učíme fungovat v týmu a dotahovat projekty

Na pracovním trhu má schopnost týmové spolupráce čím dál větší význam. Vedeme studenty k tomu, aby si ve školních projektech vyzkoušeli různé týmové role a objevili své silné stránky.

Novinky ze Santinky

To je náš video newsletter který vychází každý první den v měsíci a ve kterém se dozvíte ty nejžhavější novinky z naší ScioŠkoly.

Všechny díly

Poznávání přirozeně napříč předměty

Nekouskujeme poznávání podle předmětů, ale podle toho, jak se věci ve světě dějí. Velká část práce se odehrává v projektech vycházejících z každodenního života, v kterých poznatky přicházejí v souvislostech.

Zaměření na rozvoj sociálních dovedností

Ve ScioŠkole se děti nepotkávají jen se spolužáky ve své třídě, která je sama o sobě multiročníková. Vedle toho máme vyhrazený čas i pro práci ve skupinách, kde se potkávají děti úplně ze všech ročníků. Rozvíjíme tím schopnosti dětí pracovat v týmu a kolektivu a vnímat potřeby druhých.

O náplni části výuky si rozhodují děti samy

Během týdne mají děti vždy vymezený prostor, jehož náplň si určují samy. Učí se tak pracovat s vnitřní motivací, plánovat a rozvrhnout si čas, dosahovat cílů. Konkrétní oblast necháváme na dětech.

Zeptejte se na to, co vás zajímá

Johanka3

Johanka
ředitelka školy

johana.codlova@scioskola.cz

+420702717342

Mirek

Mirek
zástupce ředitelky

miroslav.frank@scioskola.cz

+420702717341

Možnost přestupu

Zaujal vás koncept ScioŠkol? Je vaše dítě ve stávající škole nešťastné a chcete, aby chodilo do Scioškoly? Je to snadné. Školy si formality přestupu vyřeší mezi sebou. Přestoupit do ScioŠkoly můžete kdykoliv během školního roku. K ontaktujte nás a domluvíme vám schůzku s ředitelem nejbližší či vybrané školy.

Skutečně zdravá škola

Naše škola se zapojila do programu Skutečně zdravá škola.  Na stránkách SZŠ najdete

webový profil naší školy

 

CO2 Liga 

CO2 Liga je celoroční školní projekt/soutěž, které se účastní týmy dětí. Cílem je, aby se naše planeta přestala ohřívat. 

Podívejte se na web našich žáků k tomuto tématu.www.zachranmeplanetu.cz

Inkluze a multikulturní vzdělávání - 28. výzva

Projekt je zaměřen na kombinaci témat:

  • personální podpora škol,
  • přímá podpora dětí s OMJ,
  • projektová výuka,
  • osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol,
  • komunitní aktivity,
  • podpora inkluzivního prostředí.