Pyramida důsledků

V naší ScioŠkole vedeme děti k zodpovědnosti za vlastní učení i za to, jak fungují v rámci pravidel. Dětem, rodičům i nám průvodcům pomáhá jasně definovat důsledky Pyramida důsledků, kde je velmi přesně popsáno, co se nastane, když např.:
- dítě nefunguje v hodině a ruší tím ostatní
- je v nezvladatelných emocích
- nemá respekt vůči ostatním
Pyramida je strážkyní pravidel a děti vědí, že se mohou dostat dovnitř, ale mají šanci z ní vyjít ven.